Geodézia, kartografia a kataster

Poskytované služby v oblasti katastra a inžinierskej geodézie:

Technické vybavenie:

  • GNSS prijímač Trimble R8s
  • Motorizovaná univerzálna meracia stanica Trimble S5 3", DR Plus
  • Laserový merač vzdialeností Leica DISTO X310