Fakturačné údaje

Ing. Richard Pilnik - geodetické práce

A. Pietra 10645/19

Martin, 036 01

IČO: 50763989

DIČ: 1081073686

Bankové spojenie:

SK4483605207004206051493

Nie som platca DPH.

História

Geodetické a kartografické práce realizujem od roku 2008.


Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Hornicko-geologickej fakulty VŠB v Ostrave.
Vykonával som meračské práce pre tvorbu geometrických plánov, polohopisných a výškopisných máp, neskôr meranie zvislých posunov vodných nádrží, vytyčovacie a meračské práce na mostných objektoch.


V súčasnosti sa venujem najmä vyhotovovaniu geometrických plánov a adresných bodov, vytyčovaniu stavieb a pozemkov, tvorbe polohopisných a výškopisných máp, predrealizačným a porealizačným zameraniam, prípadne špecifickejším geodetickým prácam.


V prípade záujmu o niektorú z poskytovaných služieb alebo o konzultáciu využite prosím niektorý z uvedených kontaktov.